Jessica Bongenhielm Psykologmottagning Täby

Legitimerad psykolog i Täby och online

VÄLKOMMEN

När du behöver professionell hjälp att förstå, hantera och komma vidare.

Privat psykologmottagning i Täby, med möjlighet att ha hela eller delar av terapin över video.

Jag tar emot för korta konsultationer, fokuserade behandlingar samt också när det finns behov av behandling som sträcker sig över lite längre tid.

legitimerad psykolog Täby

Vanliga skäl att söka terapi

Ibland kan vi uppleva det som att vi kört fast, och vi vet inte längre hur vi ska ta oss vidare ur den situation vi hamnat i. Kanske besväras vi av känslor vi inte förstår eller inte kan reglera, beteenden vi inte vet hur vi ska förändra på egen hand, eller kanske har vi tankar och reaktioner som vi önskar förändra. Andra gånger behöver vi hjälp med att hantera en yttre situation – det kan vara egen eller andras sjukdom, relationsproblem, skilsmässa, arbetssituation, pensionering eller annan livsförändring. 

 • Kriser
 • Stress och utmattning
 • Relationer
 • Oro, ångest, rädsla
 • Självkänsla
 • Svårigheter att göra det man vet är bra för en
 • Känslor som är för starka/för svaga/obegripliga
 • Nedstämdhet och brist på lust
 • Svårigheter med närhet
 • Behov av stöd under omställning (skilsmässa, pension, nytt arbete/friställning, familjebildning mm)
 • Utmaningar som anhörig
 • En längtan efter utveckling/något mer, brist på mening
ångest, självkänsla, depression, relationer, medkänsla, compassion

Psykoterapi är ett samarbete

terapi, psykoterapi, psykolog

Vi hjälps åt: Du bidrar med  kunskapen om dina speciella förutsättningar och jag bidrar med min kunskap och erfarenhet, och tillsammans hittar vi sätt för dig att komma vidare. Självklart är det största arbetet ditt, det krävs mod att utvecklas och förändra, men jag är med dig på vägen så länge du behöver och vill.

Varför ska du välja en legitimerad psykolog?

Gedigen utbildning
Vetenskap och beprövad erfarenhet
Tystnadsplikt
Legitimation ger trygghet

Frågor och svar

Om man går i terapi för första gången kan det finnas många frågor. Hittar du inte svar på din fråga här får du gärna kontakta mig via kontaktsidan

Hur en terapi går till kan skifta från person till person, och också från session till session. Man träffas vanligen en gång per vecka, ibland något glesare. Sessionerna är på 50 minuter. Träffarna kan vara såväl på plats som över video eller telefon. Titta gärna på sidan Om terapi, där du kan läsa lite mer.

Det är bra att komma i god tid så att du hinner landa en liten stund innan. 

Kanske vill du innan vi träffas första gången tydliggöra för dig själv vad det är du vill ha hjälp med, vad det är du vill jobba mot. Detta är förstås inte nödvändigt, ibland utgör tydliggörandet av svårigheterna en del av själva terapin, och då gör vi detta tillsammans.

Du behöver visa legitimation vid första tillfället.

Jag som vårdgivare får inte röja något om dig och dina förhållanden, det du säger stannar mellan oss. Tystnadsplikten regleras i Patientsäkerhetslagen. Undantag finns vid misstanke om att barn far illa, eller vid mycket allvarliga brott.

Endast jag som behandlare kan läsa journalen. Du har själv också rätt att begära ut din journal.

Du kan avboka via sms eller mail, eller direkt på bokningssidan. Vid avbokning fram till 24 timmar innan session debiteras du inget, vid senare avbokning debiteras fullt pris.

Om du önskar omvandla fysiskt besök till ett videobesök eller telefonsamtal går detta utmärkt. Hör av dig via sms senast 4 timmar innan din session

Aktuella priser kan du se på sidan om priser

Är din ekonomi begränsad kan jag också lämna rabatt – kontakta mig om detta.

Du kan betala med Swish på plats, eller med faktura i slutet av månaden. Bokar du via bokningslänken finns där betalningsmöjlighet

Hur många gånger vi ska ses bestämmer du själv, i samråd med mig. Vid en behandlande kontakt är det vanligt att man träffas 7-15 gånger, men såväl kortare som längre kontakter förekommer. Ibland önskar man bara konsultation vid en eller ett par tillfällen.

Första steget mot förändring

Välkommen att kontakta mig för att boka direkt eller höra mer