Frågor och svar

När man går i terapi för första gången kan det finnas en del frågor – hittar du inte dina svar här, är du välkommen att kontakta mig via mitt formulär på kontaktsidan.

Hur en terapi går till kan skifta från person till person, och också från session till session. Man träffas vanligen en gång per vecka, ibland något glesare. Sessionerna är på 50 minuter. Träffarna kan vara såväl på plats som över video eller telefon. Titta gärna på sidan Om terapi, där du kan läsa lite mer.

Det är bra att komma i god tid så att du hinner landa en liten stund innan. 

Kanske vill du innan vi träffas första gången tydliggöra för dig själv vad det är du vill ha hjälp med, vad det är du vill jobba mot. Detta är förstås inte nödvändigt, ibland utgör tydliggörandet av svårigheterna en del av själva terapin, och då gör vi detta tillsammans.

Du behöver visa legitimation vid första tillfället.

Jag som vårdgivare får inte röja något om dig och dina förhållanden, det du säger stannar mellan oss. Tystnadsplikten regleras i Patientsäkerhetslagen. Undantag finns vid misstanke om att barn far illa, eller vid mycket allvarliga brott.

Endast jag som behandlare kan läsa journalen. Du har själv också rätt att begära ut din journal.

Du kan avboka via sms eller mail, eller direkt på bokningssidan. Vid avbokning fram till 24 timmar innan session debiteras du inget, vid senare avbokning debiteras fullt pris.

Om du önskar omvandla fysiskt besök till ett videobesök eller telefonsamtal går detta utmärkt. Hör av dig via sms senast 4 timmar innan din session

Aktuella priser kan du se på sidan om priser

Du kan betala med Swish på plats, eller med faktura. Bokar du via bokningslänken finns möjlighet att lägga till betalkort för dragning.

Hur många gånger vi ska ses bestämmer du själv, i samråd med mig. Vid en behandlande kontakt är det vanligt att man träffas 7-25 gånger, men såväl kortare som längre kontakter förekommer. Ibland önskar man bara konsultation vid en eller ett par tillfällen.