Varför ska du välja en legitimerad psykolog?

Gedigen utbildning
Vetenskap och beprövad erfarenhet
Tystnadsplikt
Legitimation ger trygghet