Compassion

Medkänsla/Compassion
och
Självmedkänsla/Selfcompassion

If you want others to be happy, practice compassion.

If you want to be happy, practice compassion.

– Dalai Lama

Compassion är ett uråldrigt begrepp, som handlar om att känna medkänsla med sig själv och med andra levande varelser, att se och möta lidande och göra vad vi kan för att lindra detta lidande. En lite fullödigare beskrivning av förhållningssättet är att det innebär:

  1. Att vi känner igen lidandet,
  2. Att vi förstår lidandets universella natur i den mänskliga erfarenheten,
  3. Att vi känner empati med den lidande personen, och svarar an emotionellt på dennes smärta (emotionell resonans),
  4. Att vi tolererar de obehagskänslor som väcks av lidandet (smärta, ångest. rädsla) så att vi kan förbli öppna och accepterande i relation till den lidande personen,
  5. Att vi känner en motivation att göra något för att lindra lidandet. (Strauss m fl, 2016) 

Som vi kan se finns det många aspekter vi kan arbeta med när vi vill utveckla vår förmåga till medkänsla/compassion

Dalai Lama har sagt

  ”The first person to benefit from compassion, is the one who feels it” 

Det vill säga att vill vi öka vårt eget välbefinnande, kan en väg vara att arbeta med vår förmåga till compassion. Och Dalai lama vill säkerligen understryka hur välmågan ökar också när vi utövar compassion för andra levande varelser.

Det är alltså inte bara medkänsla för oss själva som hjälper vår hälsa, utan också medkänsla för andra människor som är gynnsamt. (Här är tex en studie som tyder på att meditation över compassion för andra påverkar såväl immunsystem som psykologisk stress). 

“Out beyond ideas of wrongdoing
and rightdoing there is a field.
I’ll meet you there.

When the soul lies down in that grass
the world is too full to talk about.”
― Rumi

Self-compassion /självmedkänsla

I en terapi jobbar vi kanske främst med medkänslan med oss själva, det som brukar kallas self-compassion. För att vi ska må bra och kunna hantera de svårigheter vi möter är medkänsla gentemot oss själva viktigt. Detta är inte sällan  kanske till och med den viktigaste biten i behandlingen: att lära oss möta våra mer obehagliga och utmanande känslor och upplevelser; och att inte klanka ner på oss själva för att vi är ofullkomliga utan bemöta oss själva i dessa lägen med värme och medkänsla; samt att lära oss förstå att vi är mänskliga i vår ofullkomlighet (det universella i lidandet). 

För de flesta av oss, om än inte för alla, är det ganska enkelt att vara med oss själva när vi mår bra. Men när vi har känslor vi inte tycker om, såsom till exempel ilska, ledsnad, avundsjuka, skam kan det vara svårare. Vi kan då få tankar om att det är något fel på oss som har sådana känslor. Det är inte  bara att vi inte vill ha känslorna, utan vi får tankar om att vi inte borde ha dem. Många gånger vill vi då bara få bort känslan, kanske genom att trycka undan den, eller agera ut den. Detta är vanligen inte så hjälpsamt, i längden. I sådana stunder kan istället självmedkänsla vara gynnsamt. 

Om vi kan tillåta känslan vara där, frammana medkänsla med oss själva i denna stund av lidande, och påminna oss om att det vi känner just nu är högst mänskligt – det finns många som känt och känner på ett likartat sätt, och slutligen fråga oss själva vad vi behöver just nu – kan vi på sikt förändras i grunden. Att öva upp sin självmedkänsla är att lära sig att bli sin egen bästa vän

compassion

CFT och de tre motivationssystemen

 Här kommer jag inom att skriva lite om Compassionfokuserad terapi, CFT, som är en behandlingsinriktning med compassion i fokus. 

 

Läs mer:

Vill du läsa mer finns det många böcker på både svenska och engelska som kan rekommenderas. Här är några exempel

Sofia Viotti: Om Medkänsla, Prestation och Stress

Christina Andersson: Compassioneffekten

Kristin Neff och Christoffer Germer: Mindful Selfcompassion: Så bygger du inre styrka och hållbarhet med självmedkänsla

Christoffer Germer: The Mindful Path to Self-Compassion. Freeing Yourself from Destructive Thoughts and Emotions

Övningar:

Här finns en fin samling av olika övningar, inklusive några ljudfiler