Om mig

Psykolog Jessica

Jag är legitimerad psykolog, med intresse för hur kropp och psyke samverkar och samspelar,  och med ödmjukhet inför hur svårt det ibland kan vara att vara människa. Acceptans, närvaro och medkänsla är viktiga nyckelord för mig.
Som psykolog är jag aktiv och närvarande, och jag anpassar metoden till varje individ, med en strävan att få syn på de underliggande processer som leder till lidande och svårigheter. Jag arbetar gärna såväl med problemet i fokus, som med det önskade måendet/varandet/lösningen i fokus.

Om mig - Jessica Bongenhielm - psykolog

Om mig

Min legitimation som psykolog fick jag 2003 och sedan dess har jag min huvudsakliga arbetslivserfarenhet från primärvården. Detta innebär att jag arbetat med människor med vitt skilda problemområden, och i alla möjliga olika livsskeden, från tonår till åldrande. Utmaningar och problem som jag arbetat med är stresshantering och utmattningsproblematik, låg självkänsla och relationsproblem, känsloförståelse/reglering och ångesthantering, sömnbesvär och depression, krisreaktioner och anhörig-situation. Beroende på klient och problematik kan det tidsspann jag arbetar med skifta. Ibland räcker det gott att hålla sig till här och nu och framåt, andra gånger är fokuset inställt på att skapa förståelse ur ett längre perspektiv och då är upplevelser från uppväxten i fokus under delar av terapin.
Mötet och själva kontakten oss emellan ser jag som en viktig del av behandlingen, och jag månar om att hitta en förståelse för hur det ser ut för just dig, vilka resurser du har och hur dina hinder ser ut. Mitt mål är att skapa ett tryggt rum där du ska kunna utforska känslor, erfarenheter, reaktioner och relationer.

Jag är flexibel och integrativ i förhållande till vilka metoder jag använder mig av. Jag har min grundutbildning inom PDT, psykodynamisk terapi och har därefter kompletterat detta med en utbildning i KBT för psykodynamiker, med tilläg av Unified Protocol, UP. När vi tillsammans kartlägger din problematik, håller jag utkik efter mönster som skapats tidigare i livet, samt vilka förhållningssätt och mekanismer som vidmakthåller dina svårigheter. Jag har också en vidareutbildning i EMDR, en metod som kan vara hjälpsam vid trauman.
Min egen styrka hittar jag i meditation och compassion-träning. Jag har gått en utbildning till mindfulnessinstruktör för att stärka min förmåga att använda mig av mindfulness också professionellt. Den medvetna medkännande närvaron finns med både som förhållningssätt, men också ofta som intervention. Förmågan att vara närvarande och medkännande ser jag som viktiga ingredienser i ett friskt psyke.
Utifrån detta djupt förankrade intresse, var det naturligt att jag sökte mig till en ettårig vidareutbildning i CFTCompassion-fokuserad Terapi, en integrativ terapiinriktning där vi jobbar med att utveckla våra medkännande sidor, och de hinder många av oss har att känna compassion med oss själva och kanske också andra. Denna terapimeto är inte minst hjälpsam vid problem med skam och självkritik.

Att jag är legitimerad psykolog innebär att jag följer hälso- och sjukvårdslagen, står under socialstyrelsens tillsyn samt följer psykologförbundets etiska principer – att i mitt arbete visa respekt för individens integritet, visa yrkesmässig kompetens samt tar ansvar för att inte missköta eller skada andra och att visa professionalism. Med mitt medlemskap i Psykologföretagarna har jag också patientförsäkring.

psykologforbundet