Vad jag erbjuder

Jag erbjuder psykologiska tjänster i form av såväl behandling som konsultation, coaching, och stödjande insatser. Dessa tjänster kan erbjudas i olika former – fysiska besök, videbesök och/eller telefonsamtal.

Psykologsamtal

Mina tjänster - innehåll

Det finns många likheter mellan de olika formerna av kontakt, och ibland går de in i varandra, men det kan ändå vara upplysande att se på de vad som utmärker respektive ”tjänst”

Behandling

Ibland har man fastnat i ett sätt att fungera och förhålla sig, till känslor, tankar kropp och händelser,vilket blivit till en psykologisk problematik och denna problematik kanske kommer till uttryck på flera om råden.

Läs mer

Konsultation

En konsultation kan vara ett avgränsat ärende där du kontaktar mig för vägledning kring en situation eller annat problem där du behöver hjälp av någon med psykologisk sakkunskap

Stöd under svåra skeden

De flesta av oss går någon eller några gånger igenom perioder i livet som är extra tuffa, det kan vara omställning i familje- eller arbetsliv, sorgereaktion, anhörigsituation eller något annat som utmanar dina inre resurser. Det kan då kännas skönt eller kanske till och med nödvändigt att ha någon utomstående att ventilera med och kanske hitta nya perspektiv tillsammans med.

Utforskande/ utvecklande

Ibland kanske man  önskar sig en kontakt som är mer inriktad på förståelse av sina reaktioner och sin historia; eller kanske man bara vill ha hjälp att utveckla sina mer hjälpsamma sidor : förmågan till glädje, tacksamhet, kärlek eller …

Coaching

I en coachande kontakt har vi vår tyngdpunkt i att hjälpa dig att kanske hitta utvecklingsmöjligheter och att hitta sätt för dig att ta dig mot dessa. Här föreligger ingen ohälsa och kanske heller inte någon egentlig problematik utan mer en önskan om förändring och utveckling.

Mina tjänster - form

Kontakten kan utifrån dina önskemål och förutsättningar genomföras i olika former

Fysiskt möte

Vi träffas i mitt rum på mottagningen, och vidtar de åtgärder som behövs för att göra detta säkert

Video

Hela vår kontaktserie kan genomföras över video. Du kan också välja att vid enstaka tillfällen ha videomöte. Instruktioner ges innan mötet så att du kan logga in.

Telefon

Kontakt via telefon är också en möjlighet som några föredrar